Dİğer ülkelerİn vatandaşlari İçİn Moksova’da hukukİ yardim

Moskova Şehrinde hukuki işleriniz varsa şirketimizin hukuk alanında uzmanlar, hukukçular ve avukatların yardımından faydalanabilirsiniz. Menfaatlerinizi Moskova’daki ve Rusya’nın diğer şehirlerinde bulunan mahkemelerinde, diğer resmi kuruluşlarda ve her türlü mülkiyet şeklindeki kurumlarda temsil eder çıkarlarınızı savunabiliriz.


‘YURİST MİHAİL BABİNİ KOLLEGİ’ 
baronun şİrketİmİzle çalişma avantajlari

Sizinle hukuk alanında tecrübeli avukat ekibi çalışacak

Boşu boşuna geçiş masrafları ve zamanı harcamayacaksınız

İşlerinizin takibinden sürekli haberdar olacaksınız

Bizim vermiş olduğumuz hizmetlerin maaliyeti sabit ve sözleşmenin çerçevesinde belirtilmiş olduğu için herhangi ilave ödeme konusu olamaz

Varılan sonuca göre hizmet bedeli ödeyebilirsiniz

Sözleşmenin yapılması ve evrakların hazırlanması uzaktan yürütülmektedir. Gerekli belgeler ve evraklar güvenilir kurye şirketi aracılığıyla gönderilmektedir

Özel hukukçu ile temasa geçmeniz için her türlü haberleşme araçları kullanabilirsiniz: e-mail, skype, Viber, WatsApp

 

Her türlü hukukİ alanda menfaatlerİnİzİ koruyabİlİrİz

 • Cinayet davası

 • İşletme ile ilgili  hukuksal sorunlar, tahkim

 • Sözleşmenin hukuki eşliği

 • Borçların ödetme

 • Trafik kazaları, ölümcül dahil

 • Miras ile ilgili ihtilaflar

 • Kredi ile ilgili sorunlar, iflas  işlemleri dahil

 • Gayrimenkul ve inşaat ile ilgili ihtilaflar

 • Boşanma davası kapsamında mülkiyet ve çocukların vasilik ile ilgili ihtilaflar

 • Göç ihtilaflar

 • Sigorta ile ilgili ihtilaflar, KASKO anlaşmazlıklar dahil olmak üzere  Labor disputes

 • İş ihtilafları

 • Hukuki açısından evraklar ve belgelerin doğru bir şekilde düzenlemesi

Kazanmiş olduğumuz davalar örneklerİ aşağidadir

Arbitraj:

Sözleşmenin ihmali yüzünden 5.000.000 Ruble Kazakistan’da bulunan şirkete iade edilmesi

Göç ihtilafı:

Ermenistan vatandaşının Rusya Federasyonu’ndan sınır dışına çıkartma kararının iptal edilmesi

Yatırım ihtilafı: 

15.000.000 Ruble bedelinde mülkiyet pay hakkının kabul edilmesi

Miras:

Miras ile ilgili hakkının kabul edilmesi

Sigorta:

Ödenmemiş KASKO sigortanın zorunlu ödetme

Ceza davası:

Hapsetme süresinin 2,5 yılına indirilmesi

Kredi ile ilgili ihtilaflar:

Mahkemede hazır bulunmadan müşterinin malına el koyma kararının iptal edilmesi

 

Profesyonel hukukİ yardim İçİn bİzİmle temasa geçebİlİrsİnİz

E-mail: nn.jurist.babin@yandex.ru